Káznice zní !

Káznice zní !

Místo: káznice
KÁZNICE ZNÍ ! Akustické…

9. 6. 2018
Zpět

Káznice zní !, 9. 6. 2018 v 17.00

Datum : 9 . 6 . 2018

Místo : káznice

Typ : Hudební

KÁZNICE ZNÍ !

 

Akustické a hudební instalace v bývalé káznici v Brně

Sobota 9. 6., 17h-19h  vstup Bratislavská 68, Brno

Bývalá brněnská káznice je místo s jedinečnou atmosférou a geniem loci. V rámci 7. ročníku Ghettofestu v ní budou rozmístěny zvukové a hudební instalace, jejichž tvůrci budou v komunikaci s prostorem vytvářet akustické plochy a ohniska.

Divák/posluchač/návštěvník bude mít možnost procházet káznicí, zvolit si své tempo, zastavit se a setrvat, kde se mu zlíbí, zapojit se a nechat tak na sebe působit prostor, zvuk a celkovou atmosféru v rozeznělé káznici.     

 

Káznici rozezní zvukoví mágové: Tomáš Vtípil, Adam Hejduk a Tomáš Hrubiš, Tomáš Šenkyřík, David Baránek

kaznice-zni-02

 

 


„Nebezpečí samovznícení“
Tomáš Vtípil

… chystám věc, kterou může někdo na první pohled vnímat jako divnou nebo kontroverzní (ač to bude velmi prosté a kontroverzního na tom není nic). Bude to do značné míry založené na podobě okamžité reakce (nebo ne-reakce) návštěvníků. proto bych nechtěl předem šířit informace. žádný mystifikační výlev se mi taky fabulovat nechce, takže: jmenuje se to „nebezpečí samovznícení“ – a to je vše.

 

Tomáš Vtípil bývá nejčastěji označován jako výrobce hluku, skladatel filmové a scénické hudby, performer; často spolupracuje s nejrůznějšími hudebními uskupeními napříč hudebními žánry (DG 307, Urband, [che]). Ale jakkoli může tenhle výčet znít rozmanitě, v pojetí Tomáše Vtípila všechno představuje objevování vnitřní jednoty. 

                                                                                                   Tomáš Vtípil

 

http://www.vtipil.cz

https://www.youtube.com/watch?v=BfhlLnTU7BY

 


 

„Prak“
Adam Hejduk a Tomáš Hrubiš

Akustická instalace Adama Hejduka a Tomáše Hrubiše vychází z grafické partitury v reakci na specifický prostor brněnské káznice. Dílo navazuje na pohnutou historii tohoto místa v kontrastu s užitnou funkci hudby jako takové. 

Monumetální objekty s litinovými kruhy, rourami apod.  versus jemné takřka neviditelné struny, které evokují směr střel a zároveň se proměňují v tóny a zvuky. 

 

autoři:

koncepce a celková instalace: Adam Hejduk a Tomáš Hrubiš
grafická partitura: Jiří Franta a David Böhm
litinové kruhy: Jiří Schlosser
hudebni performance: Jana Nevoralová, Tomáš Hrubiš, Adam Hejduk

https://www.youtube.com/watch?v=uKULEaSYe84

https://www.youtube.com/watch?v=eE1qE6aqcAc

 


 

Soundscapes
Tomáš Šenkyřík

Zvuková instalace v prostorách bývalé vězeňské káznice je složená z Šenkyříkových field recordings, terénních nahrávek z různých míst Moravy a Čech. Těžištěm jsou bioakustické nahrávky, které se střídají s plochami industriálními, rozeznělá rýna v dešti, potrubí na Mostecku rozeznělé černou kontaminovanou kapalinou…Symbolika těchto protipólů znázorňuje rozdílnost dvou světů těchto prostor. Na jedné straně lidskost, řád, duchovní rozměr člověka a na straně druhé neřád, zlo proti tomuto řádu. Soundscapes, zvuková instalace chce posvětit smutek a utrpení těchto prostor řádem, který je obsažen v bioakustických zvukových krajinách naší planety. Těžištěm instalace jsou chorusy svítání (dawn choruses) lužních lesů, komunikace vodního hmyzu pod vodou a underwater recording, komunikace vodního hmyzu pod vodou.

Tomáš Šenkyřík, zvukový umělec zabývající se terénním nahráváním. Je fascinován soundscapes, zvukovými krajinami, které nás obklopují. Zajímá jej, jak zní a jak se jejich zvukový charakter mění v prostoru a čase. V rámci svých zvukových cest se zaměřuje také na „neslyšitelné“ zvuky. Natáčí komunikaci mravenců uvnitř mraveniště, nebo komunikaci vodního hmyzu speciálními mikrofony určenými pro natáčení pod vodní hladinou. Jeho nahrávky byly vydány například mezinárodní organizací pro zvuková umění SonicField nebo australskou zvukovou mapou Nature Sound Map. Tomáš Šenkyřík je zakladatelem portálu http://www.soundscape.cz, mapující zvukové projevy fauny Jižní Moravy.

                                                                                     

                                                                                      Tomáš Šenkyřík (foto Soňa Sommerová)

 


 

Vazba smyček
David Baránek (uchOff)

Zvukový experiment vznikající přímo na místě. Pomocí dvou pětistopých looperů, syntezátoru a mikrofonu nechám vrstvit nashromážděné ticho a šumy v prostoru zákristie v Káznici. I vaše ticho může být součástí. Přijďte pobýt a zanechat svou zvukovou stopu v přítomnosti tohoto prostoru…

dalším z projektů Davida Baránka, (který ač ztrácí sluch, snaží se něco říci hudbou) je projekt uchOff. Pomocí sofistikovaných looperů vytváří smyčky a repetitivní plochy, ozvučuje  vlastnoručně vyrobené kalimby, zhudebňuje vlastní texty.Ve spojení s hráčem na el. kytaru a basskytaru Martinem Jarošem vznikly dlouhé,  zvolna gradující  kompozice  tří skladeb. Těm  je potřeba naslouchat , dát jim šanci, aby nám mohly sdělit svá poselství…

 

                                                                                      David Baránek

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPpB0eN8qms

https://soundcloud.com/davidoff-150558718

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Hn2pqexb0